Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi, tham gia khảo sát hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng 'cookies' và công nghệ tương tự. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web bạn đã xem trước và sau khi truy cập trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được có thể được sử dụng để cung cấp và quản lý tài khoản của bạn, phản hồi yêu cầu của bạn, gửi thông tin của chúng tôi và thông báo về các thay đổi trong dịch vụ hoặc điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính cá nhân hóa của trang web của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích khác ngoài dịch vụ liên quan đến chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn và tiến hành hợp tác với các đối tác bảo mật hàng đầu để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân.