Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và thận trọng trước khi sử dụng trang web kucasinovietnam.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập trang web kucasinovietnam.click, bạn cam kết tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào trong quá trình sử dụng trang web.

Trang web kucasinovietnam.click chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại. Mọi hành vi mua bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng sản phẩm và dịch vụ trên trang web phải được chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Sự riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được mô tả chi tiết trên trang web.
  • Quyền sở hữu trí tuệ: Các nội dung và tài liệu trên trang web kucasinovietnam.click là tài sản trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, hoặc sử dụng tài liệu này mà không được phép.

2. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web kucasinovietnam.click, bao gồm mọi rủi ro, mất mát dữ liệu, hoặc thiệt hại gây ra bởi virus hoặc tình hình khẩn cấp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web và dịch vụ liên quan sẽ hoạt động không gián đoạn, an toàn, và không chứa lỗi. Bạn đồng ý sử dụng trang web và dịch vụ liên quan trên cơ sở không có bất kỳ quyền tuyên bố hay đòi hỏi nào đối với chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm đồng ý không gây cản trở, làm hỏng, hoặc làm gián đoạn trang web kucasinovietnam.click hoặc các dịch vụ liên quan bằng cách sử dụng phần mềm độc hại, tấn công mạng, hoặc các hoạt động vi phạm khác.

  • Bảo mật tài khoản: Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ với bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
  • Chấm dứt việc sử dụng: Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng của bạn vào trang web kucasinovietnam.click nếu bạn vi phạm điều khoản sử dụng.